O nás

Vážení a milí,

v roce 2018 pokračujeme již 4. rokem v péči o Vás v sestavě MUDr. Karel Steidl, Eva Boudová, MUDr. Pavel Drahoš a Hana Tesková.

Jsme rádi, že MUDr. Karel Steidl má stále chuť pracovat a i nadále být s námi i s Vámi. Své pacienty zná již desítky let, pro nás je cenným zdrojem zkušeností a znalostí Vašich rodinných nemocí a rodinných vztahů. Letos pan doktor Steidl - náš i Váš Karel - oslaví významné výročí narození a tak mu všichni přejme hodně zdraví, spokojenost a radost ze života.

Zmíním se i o zdravotní sestře Haně Teskové. Jsem rád, že řada z Vás si chválí její zručnost při náběrech krve. Její letité zkušenosti z práce na interním oddělení a interním JIP Stodské nemocnice se nám i Vám nyní velmi hodí. Pro mne je Hana Tesková opravdu mojí pravou ruku, doufám, že na Vás působíme týmovým dojmem.


Nové metodiky

Od ledna tohoto roku jsme zavedli do naší ambulance tzv. rychlé laboratorní metody. Jedná se o vyšetření známek bakteriálního zánětu parametrem CRP a vyšetření krevní srážlivosti parametrem INR ten tzv. Quick. Z jedné kapky krve z prstu víme výsledek do 5 minut a můžeme se tedy rychle rozhodnout, jestli nasazovat při infekci antiobiotika nebo v druhém případě jestli ponecháme dávku Warfarinu stejnou nebo ji upravíme.

I nadále využíváme spirometrické vyšetření ventilačních parametrů metodikou průtok – objem, nálezy nám pomáhají zejména při vyšetřování příčin dušnosti a u letitých kuřáků pak včas odhalit ventilační poruchy v časných fázích tzv. CHOPN - Chronické Obstrukční Plicní Nemoci. Samozřejmě u astmatiků je to rutinní vyšetření.

Služby

Provádíme standardním způsobem diagnostiku a léčbu akutních nemocí, dispenzarizaci chronických nemocí, zajišťujeme základní očkování a dle domluvy i očkování nadstavbové.

Provádíme preventivní prohlídky u nás registrovaných pojištěnců dle nastaveného režimu s ohledem na věk, tyto preventivní prohlídky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Dále vystavujeme potvrzení pro průkazy řidičské, zbrojní apod., výpisy ze zdravotní dokumentace, tyto výkony hradí pacient dle našeho sazebníku.

Od ledna 2016 provádíme v naší ambulanci i základní funkční vyšetření plicních funkcí - spirometrii. Můžeme využít letitých zkušeností MUDr. Pavla Drahoše jako plicního lékaře např. v diferenciální diagnoze dušnosti a syndromu chronického kašle. Všichni kuřáci jsou poučeni o možnostech odvykání kouření zejm. s možností užívání preparátu Champix tbl., který je na předpis praktickým nebo plicním lékařem.

Po uzavření smlouvy s podnikem zajistíme prohlídky v rámci závodně lékařské péče. Podnikům s rizikem inhalační zátěže nabízíme i plicní pracovně lékařská vyšetření se spirometrií. Vstupní, preventivní, výstupní i mimořádné prohlídky hradí podnik.

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
- Pojišťovna ministerstva vnitra - 211
- Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207

Kontaktní informace

Ambulance praktického lékařství s.r.o., Holýšov
 
Adresa: Příčná 214, 345 62 Holýšov

Ordinace: +420 379 491 388
Mobil: +420 776 779 235
E-mail: paveldrahos@seznam.cz
 
MUDr. Pavel Drahoš   MUDr. Karel Steidl
Pondělí: 7:30 - 13:00 15:00 - 18:00 pro zvané
  Pondělí: 6:30 - 11:30  pro zvané
Úterý: 7:30 - 13:00     Úterý: 7:00 - 12:00  CSS Černovice
Středa: 7:30 - 13:00     Středa: 6:30 - 11:30  pro zvané
Čtvrtek: 7:30 - 13:00 14:00 - 16:00 pro zvané
  Čtvrtek: 6:30 - 11:30  pro zvané
Pátek: 7:30 - 12:30     Pátek:  pracovně lékařská činnost
Návštěvní služba doma každý den odpoledne.        

* CSS - Centrum sociálních služeb

Napsat zprávu